Directiesecretaresse 4

Het werk

Een directiesecretaresse/managementassistent verricht zelfstandig een groot aantal secretariële taken, zoals het voeren van de correspondentie, het bijhouden van de agenda en het organiseren en notuleren van vergaderingen. Daarnaast ben je bekend met allerlei vormen van telecommunicatie. Het secretariaat is een afdeling die voor een belangrijk deel ten dienst staat van de directie en leidinggevende functionarissen. Om deze functie goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst en goed kunt inspringen op onverwachte situaties.

Beroepseisen

 • nauwkeurig en zorgvuldig zijn
 • met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan
 • representatief zijn
 • goed kunnen en willen samenwerken

Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een moduul tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Directiecretaresse – 4.

Aantrekkelijk

 • Versnelde SBO (MBO) – opleiding
 • Niveau 4 in 3 collegejaren
 • Officieel SBO – diploma
 • Kleine groepen
 • Diploma’s Directiesecretaresse van Schoevers Nederland
 • Studiefinanciering (SSC)
 • Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
 • Studentenactiviteiten

Vooropleiding

 • Diploma secretaresse niveau – 3
 • Diploma MAVO/VSBO- TKL/PKL
 • HAVO 4 en 5
 • Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en): Schoevers en Associatie certificaten

Deelkwalificaties :

 • Bedrijfsoriëntatie 4
 • Alg. Maatschapelijke kwalificatie 3
 • Geautomatiseerde informatievoorziening – gebruik 3
 • Zakelijke communicatie Nederlands 3
 • Zakelijke communicatie Engels 3
 • Zakelijke communicatie Spaans 3
 • Zakelijke communicatie Papiaments 3
 • Secretariaatspraktijk 3
 • Office assistent 4
 • Tekstverwerking 3
 • Planning en organisatie 4
 • Leidinggeven 4
 • Pers & PR

Aanvang: september

Duur: De opleiding duurt 3 jaar. De werkervaring bepaald de duur van de stage / BPV (max 800 uur).

Vervolgopleiding: Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor de Bachelor – opleiding Hogere Juridische Opleiding (HJO) of Commercële Economie (CE) bij The University of the Dutch Caribbean.

Examens: Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van het examenbureau van Directie Onderwijs. De externe examens staan onder toezicht van Schoevers Opleidingen en de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De EXIN – examens worden online afgenomen. The University of the Dutch Caribbean is het enige EXIN – examenbureau op de Nederlandse Antillen. De student/cursist kan op eigen initiatief deelnemen aan de externe examens.