ICT-systeembeheerder 4

Het werk

Als ICT-beheerder fungeer je als spil binnen de afdeling automatisering. Je houdt je bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem, waarbij ook aspecten van netwerkbeheer en systeemontwikkeling behoren. Ook coördineer je het systeemonderhoud en onderhoud je contacten met leveranciers. Je stelt richtlijnen en procedures op voor het beheer en gebruik van de systemen. Als ICT-beheerder ondersteun je de applicatiebeheerders en andere gebruikers van het systeem. Samen met collega’s zoek je oplossingen voor automatiseringsvragen.

 Beroepseisen

 • organisatorische kwaliteiten hebben
 • inzicht in administratieve procedures
 • nauwkeurig en zorgvuldig zijn
 • initiatief durven nemen
 • technisch inzicht hebben en analytisch zijn
 • goede contactuele vaardigheden hebben

 Opleiding

De opleiding bestaat uit deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een moduul tijdens lesuren, zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma ICT Systeem beheerder – 4 / Netwerkbeheerder – 4.

Aantrekkelijk

 • Versnelde SBO (MBO) – opleiding
 • Niveau 4 in 3 collegejaren
 • Officieel SBO – diploma
 • Kleine groepen
 • Diploma’s van EXIN, Schoevers, de Nederlandse Associatie
 • Studiefinanciering (SSC)
 • Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
 • Studentenactiviteiten

 Vooropleiding

 1. Diploma Medewerker ICT-Beheer niveau – 3
 2. Diploma MAVO/VSBO- TKL/PKL
 3. HAVO 4 en 5

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en): Schoevers en Associatie en EXIN – certificaten

Deelkwalificaties :

 • Bedrijfsoriëntatie 4
 • Alg. maatschappelijke kwalificatie 3
 • Zakelijke communicatie Ned. 3
 • Zakelijke communicatie Engels 3
 • Werkveldoriëntatie 4
 • ICT-gebruik 3
 • Installatie software 4
 • Onderhoud en beheer informatiesystemen 4
 • Onderhoud en beheer netwerken 4
 • Helpdesk 4
 • Datacommunicatie 4
 • Oriëntatie op de Informatie-analyse 4
 • Kantoorautomatisering 4
 • Leidinggeven 4

Aanvang: september

 Duur: De opleiding duurt 3 jaar. De werkervaring bepaald de duur van de stage / BPV (max 800 uur).

 Vervolgopleiding: Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor de Bachelor -opleiding Hogere Juridische Opleiding (HJO) of Commercële Economie (CE) bij The University of the Dutch Caribbean.

 Examens:

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van het examenbureau van Directie Onderwijs. De externe examens staan onder toezicht van Schoevers Opleidingen en de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De EXIN – examens worden online afgenomen. The University of the Dutch Caribbean is het enige   EXIN – examenbureau op de Nederlandse Antillen. De student/cursist kan op eigen initiatief deelnemen aan de externe examens.