Netwerkbeheerder 4

Het werk

De netwerkbeheerder richt zich primair op het onderhoud, het beheer en de beveiliging van kleine tot middelgrote hybride netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturingsen toepassingssoftware. Zelfstandig of in een team bewaakt hij en adviseert hij over het (lokale) netwerk, inclusief intra- en internet. Ook adviseert hij het management en ondersteunt hij de gebruikers. Om optimaal te kunnen functioneren is het voor de netwerkbeheerder van essentieel belang om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

 Beroepseisen

 • organisatorische kwaliteiten
 • nauwkeurig en zorgvuldig zijn
 • technisch inzicht hebben en analytisch zijn
 • inzicht in administratieve procedures
 • goede contactuele vaardigheden.

 Opleiding

De opleiding bestaat uit deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt hier aan tijdens lesuren, zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Netwerkbeheerder – 4.

Aantrekkelijk

 • Versnelde SBO (MBO) – opleiding
 • Niveau 4 in 3 collegejaren Officieel SBO – diploma
 • Kleine groepen
 • Diploma’s van EXIN, Schoevers, de Nederlandse Associatie
 • Studiefinanciering (SSC)
 • Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
 • Studentenactiviteiten

 Vooropleiding

 1. Diploma Medewerker ICT-Beheer niveau – 3
 2. Diploma MAVO/VSBO- TKL/PKL
 3. HAVO 4 en 5

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

 Vrijstelling(en): Schoevers Associatie en EXIN – certificaten

Deelkwalificaties :

 • Bedrijfsoriëntatie 4
 • Alg. maatschappelijke kwalificatie 3
 • Zakelijke communicatie Ned. 3
 • Zakelijke communicatie Engels 3
 • Werkveldoriëntatie 4
 • ICT-gebruik 3
 • Installatie software 4
 • Onderhoud en beheer informatiesystemen 4
 •  Onderhoud en beheer netwerken 4
 • Helpdesk 4
 • Datacommunicatie 4
 • Oriëntatie op de Informatie-analyse 4
 • Kantoorautomatisering 4
 • Leidinggeven 4

Aanvang: september

 Duur: De opleiding duurt 3 jaar. De werkervaring bepaald de duur van de stage / BPV (max 800 uur).

 Vervolgopleiding: Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor de Bachelor -opleiding Hogere Juridische Opleiding (HJO) of Commercële Economie (CE) bij The University of the Dutch Caribbean.

 Examens:

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van het examenbureau van Directie Onderwijs. De externe examens staan onder toezicht van Schoevers Opleidingen en de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De EXIN – examens worden online afgenomen. The University of the Dutch Caribbean is het enige EXIN – examenbureau op de Nederlandse Antillen. De student/cursist kan op eigen initiatief deelnemen aan de externe examens.