The College of the Dutch Caribbean

post-image-udc-landhuis

The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt al 23 jaar opleidingen op sbo/mbo aan op Curaçao. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister van Onderwijs & Cultuur van de Nederlandse Antillen/Curaçao, conform Artikel 53 van de Landsverordening VO van de Nederlandse Antillen/ Curaçao.

Als een student een sbo- opleiding bij CDC met goed gevolg aflegt, dan ontvangt de student een door de minister goedgekeurd diploma.

 

Verder heeft The College of the Dutch Caribbean (CDC) samenwerkingsverbanden met diverse ROC’s (mbo– scholen) in Nederland. De onderwijsprogramma’s en opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en aangepast aan veranderende wensen van de lokale en internationale markt. Dit gebeurt door een continue interne kwaliteitscontrole maar ook extern worden alle toetsen  gelegitimeerd door het Expertisecentrum voor Toetsing en Examinering (ETE).

CDC hecht veel belang aan modernisering en digitalisering van het onderwijs. Om aan de eisen van de lokale en internationale markt te kunnen voldoen, besteden wij naast veel aandacht aan inspirerende beroepsgerelateerde vakken en digitalisering ook extra aandacht aan de Nederlandse en Engelse taal. Sommige vakken worden zelfs in het Engels aangeboden. Dit onderwijsproces voert CDC uit samen met lokale en Nederlandse onderwijsdeskundigen.

The College of the Dutch Caribbean (CDC) en Nederland

De Nuffic in Nederland is verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten het land Nederland. In de Landenmodule van Curaçao worden de opleidingen van CDC als volgt omschreven (www.nuffic.nl): The College of the Dutch Caribbean (CDC)

Het CDC is gevestigd op Curaçao. De opleidingen van dit College zijn aangewezen (erkend) door de Minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen conform de Ministeriële Beschikking van 11 oktober 2007. De onderwijstaal is Nederlands. De opleidingen worden zowel voltijds als deeltijds aangeboden. De nominale duur van de opleidingen is 4 jaar. De opleidingen worden afgesloten met door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen erkende diploma’s.

Het CDC-diploma van het secundair beroepsonderwijs (SBO), niveau- 4 geeft in de Nederlandse Antillen recht op toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Het niveau van het SBO-diploma van de opleiding tot middenkaderfunctionaris is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 4.

  • Vanuit Nederland heb ik mijn opleiding internationale handel vervolgt aan het CDC. Echt top!

    J. Jansen
  • Ik heb mijn diploma SBO-niveau 4, Toeristisch manager gehaald bij het CDC. Echt een aanrader!

    S. Davelaar