Secretaresse 3

Het werk

Als secretaresse verzorg je de correspondentie, kun je op correcte wijze telefoneren en verstrek je informatie. Daarnaast houd je de agenda bij, organiseer en notuleer je vergaderingen en ben je bekend met allerlei vormen van telecommunicatie. Het secretariaat is een afdeling die voor een belangrijk deel ten dienste staat van de directie en leidinggevende functionarissen. Om deze functie goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst (mondeling en schriftelijk) en dat je goed kunt inspringen op onverwachte situaties.

 Beroepseisen

  • nauwkeurig en zorgvuldig zijn
  • een dienstverlenende instelling hebben
  • goede contactuele vaardigheden hebben
  • met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan
  • representatief zijn

 

 Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een moduul tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties.Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief je stage bpv, voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma.The College of the Dutch Caribbean biedt deze niveau – 3 opleiding versneld aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het diploma Secretaresse – 3.

Aantrekkelijk

 • Versnelde SBO (MBO) – opleiding
 • Niveau 3 in 2 collegejaren
 • Officieel SBO – diploma
 • Kleine groepen
 • Diploma’s van Schoevers, de Nederlandse Associatie
 • Studiefinanciering (SSC)
 • Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
 • Studentenactiviteiten

 Vooropleiding

 1. Diploma MAVO/VSBO – TKL/PKL
 2. HAVO 4 en 5

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en): Schoevers en Associatie certificaten

Deelkwalificaties :

 • Bedrijfsoriëntatie 3
 • Geautomatiseerde informatievoorziening gebruik 3
 • Zakelijke communicatie Nederlands 3
 • Zakelijke communicatie Engels 3
 • Zakelijke communicatie Spaans 3
 • Zakelijke communicatie Papiaments 3
 • Secretariaatspraktijk 3
 • Office management 3

 Aanvang: september

 Duur: De opleiding duurt 2 jaar. De werkervaring bepaald de duur van de stage / BPV (max 400 uur).

 Vervolgopleiding: Je kunt na het behalen van het diploma werken en/of verder leren voor directiesecretaresse/ managementassistent, niveau 4.

 Examens: Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van het examenbureau van Directie Onderwijs. De externe examens staan onder toezicht van Schoevers Opleidingen en de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De student/cursist kan op eigen initiatief deelnemen aan de externe examens.