Sociaal Pedagogisch Werker 3

Deelkwalificaties (o.a.):

 • Bedrijfsoriëntatie 4
 • Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3
 • ICT – gebruik  3
 • Methodische & Sociale vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden
 • Professionaliteit en kwaliteitszorg
 • Individu en samenleving
 • Mens, arbeid en samenleving
 • Verzorgen  & Begeleiden

 Aanvang:

september

Duur:

SPW – 3: de opleiding duur 2 jaar

 Vervolgopleiding:

Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bachelor -opleiding Hogere Juridische Opleiding (HJO), Commerciële Economie (CE), Management Economie & Recht (MER) of International Business & Management Studies (IBMS) bij The University of the Dutch Caribbean (UDC).

 Examens:

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van het examenbureau van The College of the Dutch Caribbean (CDC).

Het werk

De opleiding Sociaal Pedagogisch Werker bereidt je voor op beroepen waarbij het welzijn en de zorg centraal staan. De SBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werker leidt op tot verschillende functies, waaronder medewerker in het jeugd- of jongerenwerk, ouderenwerk of in de gehandicaptenzorg.

De Sociaal Pedagogisch Werker geeft hulp en begeleiding aan kinderen van nul tot (jong) volwassenen in een breed scala aan vakterreinen rondom opvoedingssituaties. De SPW’er is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van pedagogische begeleiding. Je wordt breed opgeleid, zodat je in uiteenlopende situaties kunt werken. Op de vakopleiding Sociaal Pedagogisch Werker leer je alles wat je voor dit werk moet kunnen en weten.

 Beroepseisen

 • Vaardigheid op het gebied van opvang en opvoeden van kinderen
 • Communicatieve en contactuele vaardigheden t.a.v. kinderen, ouders en collega’s
 • In kunnen gaan op vragen van de betrokkenen (kinderen en ouders)
 • Oplossingsgericht kunnen werken
 • Samenwerkingsrelaties kunnen opbouwen/onderhouden met collega’s
 • Kwaliteitsgericht en professioneel werken.

 Opleiding

De beroepsopleidingen bestaan uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een moduul tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 3 of niveau  – 4  opleidingen versneld aan, zodat je in twee of drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Sociaal Pedagogisch Werker – 3 of  Sociaal Pedagogisch Werker – 4 .

 Aantrekkelijk

 • Versnelde SBO (MBO) – opleiding
 • Niveau 4 in 3 collegejaren
 • Niveau 3 in 2 collegejaren
 • Werkend Leren
 • Officieel SBO – diploma
 • Kleine groepen
 • Studiefinanciering (SSC)
 • Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
 • Studentenactiviteiten

 Vooropleiding

 • MAVO / VSBO – TKL/PKL – (BVO – D)
 • HAVO / VWO 4 en 5
 • SBO / MBO – 2/3

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure

 Vrijstelling(en)

SBO -, MBO -, Schoevers en Associatie certificaten