Allround Medewerker
IT Systems & Devices
(AISD – 3)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 2 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 3
  • Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
  • ICT- gebruik 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 3
  • Zakelijke communicatie Engels 3
  • Werkveldoriëntatie 3
  • ICT – gebruik 3
  • Installatie hardware 3
  • Installatie software 3
  • Onderhoud en beheer informatiesystemen 3
  • Oriëntatie op de Informatieanalyse 3

 

Vervolgopleiding
Het diploma Allround medewerker IT Systems &Devices – 3 geeft toegang tot de opleiding op niveau 4, te weten Expert IT systems &Devices bij The College of the Dutch Caribbean (CDC).

 

 Doorstroomschema

Allround Medewerker IT Systems & Devices (AISD – 3)

Het werk

Bij de opleiding Allround Medewerker IT Systems andDevices (AISD – 3) leer je moderne IT-systemen beheren, zoals netwerken, computers, telefoons en slimme apparaten in het Internet of Things (IoT). Je leert ook hoe je IT-problemen herkent, nauwkeurig registreert en oplost. Hiervoor gebruiken we in de opleiding software die ook in het bedrijfsleven gebruikt wordt. Je leert hoe computers en netwerken werken zodat jij ze kunt installeren, configureren en als er problemen [mee] zijn, je deze kunt oplossen. Je krijgt hiervoor lessen en trainingen, gecombineerd met praktijkopdrachten. In verschillende praktijkopdrachten ontwikkel je kennis en vaardigheden om kleine en grote netwerken in te richten, zodat iedere medewerker veilig gebruik kan maken van internet en andere moderne voorzieningen die goed beveiligd zijn. Medewerkers willen met hun eigen telefoon op het wifi-netwerk om bij bedrijfsapplicaties te kunnen. Als gasten gebruik maken van het wifi-netwerk, zorg jij ervoor dat ze niet op het bedrijfsnetwerk komen. Netwerkbeveiliging (Security) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. IT-toepassingen worden steeds complexer en geen bedrijf kan meer functioneren zonder een betrouwbaar netwerk.

Beroepseisen

Voor het uitoefenen van het beroep Allround medewerker IT Systems &Devices staan de volgende vereisten centraal:

 • goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • goede communicatieve vaardigheden
 • kunnen functioneren in teamverband
 • accuratesse en flexibiliteit
 • zelfstandigheid en planmatig kunnen werken
 • analytisch en conceptueel denkvermogen
 • pragmatisch en resultaatgerichte houding
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties.  Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 3 opleiding versneld aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het diploma Allround Medewerker IT Systems andDevices (AISD – 3).

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding Niveau 3 in
2 collegejaren
Moderne IT – concepten (Virtual Realty, Security, Cloud)
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 1. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /Bvo), doorstudeervariant,
 2. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onder- wijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 3. een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.