Sport- en
Bewegingscoördinator
(SBC4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • ICT – gebruik 3
  • Les- en Leidinggeven 4
  • Training & Coaching 4
  • Basisvaardigheden sport –en bewegingsactiviteiten 3
  • Sociale vaardigheden / sport en gedrag 4
  • Sport & Maatschappij 3
  • Sportstimulering en recreatie 4
  • Organiseren van sportevenementen 4

 

Vervolgopleiding
Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bacheloropleiding Sport Management en Ondernemen (SMO), Commerciële Economie (CE), International Business (IB), International Communication Management (ICM) bij The University of the Dutch Caribbean (UDC) of je vervolg je studie bij bijv. hbo Fysiotherapie, Leraar Lichamelijke Opvoeding, Ergotherapie of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

 Doorstroomschema

Sport- en Bewegingscoordinator (SBC4)

Het werk

Sport en lichaamsbeweging is voor iedereen van groot belang, het hoort bij de mens als eten en drinken. Het is gezond en draagt bij aan het onderhouden van sociale contacten. Wij bieden jou de mogelijkheid om van jouw passie ook je beroep te maken. Als Sport- en Bewegingscoördinator zijn de mogelijkheden eindeloos. Je kunt als middenkaderfunctionaris onder andere aan de slag bij de sportclubs, fitnesscentra, maar ook bij scholen, overheidsinstanties (bijv. FDDK), gehandicapten – en ouderenzorg, de politie, sportorganisaties of als sport en activiteitencoördinator bij hotels. Ben je een sportfanaat en is stilzitten niets voor jou? Wil je graag met mensen werken en vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Durf je leiding te geven, ben je een organisator en zit je vol met ideeën? Dan is een toekomst in het werkveld van sport en bewegen echt iets voor jou. De opleiding Sport- en bewegingscoördinator leidt je op voor een baan of eigen bedrijf in de sport en bewegingsbranche en/of op een hbo vervolgstudie.

Beroepseisen
 • sportief en houden van een uitdaging
 • een dienstverlenende instelling hebben
 • goede contactuele vaardigheden hebben
 • kunnen stimuleren en coördineren
 • leidinggeven
 • coachen en motiveren
 • organiseren en samenwerken
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deel-
kwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Sport – en Bewegingscoördinator – 4.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

 

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.