Software
Development (SD-4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 3
  • Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
  • ICT- gebruik 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 3
  • Zakelijke communicatie Engels 3
  • Werkveldoriëntatie 3
  • ICT – gebruik 3
  • Installatie software 4
  • Oriëntatie op de Informatieanalyse 3
  • Ontwerpen van software 4
  • Realiseren van software (onderdelen) 4
  • Testen van software 4
  • Security 4
  • Programeertechnieken 4
  • Databasetechnieken 4

 

Vervolgopleiding
Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bacheloropleidingen Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE), International Business (IB), International Communication management (ICM) bij The University of the Dutch Caribbean (UDC). Of je kunt verder studeren aan de opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Interactieve Media / Visual effects, Informatica of Technische Informatica bij Nederlandse hogescholen.

 Doorstroomschema

Software Development (SD-4)

Het werk

Als software developer kun je gaan werken in vrijwel alle sectoren van de economie, zoals de brede ICT-sector, game-industrie, de creatieve sector, de logistieke sector, de transportbranche, de maakindustrie, de zorg, de overheod en nog veel meer. In verschillende praktijkopdrachten ontwikkel je kennis en vaardigheden om kleine en grote netwerken in te richten, zodat iedere medewerker veilig gebruik kan maken van internet en andere moderne voorzieningen die goed beveiligd zijn. Als software developer ontwikkel je voornamelijk zelfstandig (onderdelen van) software, programma’s of websites. Jij zorgt ervoor dat ze werken. Het gaat niet alleen om het maken van nieuwe dingen. Je zorgt er ook voor dat bestaande software blijft werken. Je leert in de opleiding ook hoe je goed kunt doorvragen wat de klant (eigenlijk) nodig heeft. Heb je de wensen goed op een rij dan kan het ontwerpen en ontwikkelen gaan beginnen. Is de applicatie klaar? Dan help je, na het uitvoerig testen van de software, ook mee aan de invoering ervan.

Beroepseisen

Voor het uitoefenen van het beroep Software Developer staan de volgende vereisten centraal:

 • goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • goede communicatieve vaardigheden
 • kunnen functioneren in teamverband
 • accuratesse en flexibiliteit
 • zelfstandigheid en planmatig kunnen werken
 • analytisch en conceptueel denkvermogen
 • pragmatisch en resultaatgerichte houding
 • gevoel hebben voor techniek en nieuwe media
 • een technisch inzicht en kennis van systemen, hardware, en software
 • creatief in het bedenken van technische oplossingen
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 3 opleiding versneld aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het diploma Software Development (SD – 4).

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Moderne IT – concepten (Security, Programmeren,
Virtual Realty, Security, Cloud)
OfficieelerkendSbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.