Commercieel
Medewerker Bank –
& Verzekeringswezen
(MBV – 4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • ICT – gebruik 3
  • Inleiding bank – en verzekeringswezen 4
  • Betalingsverkeer 4
  • Sparen en beleggen 4
  • Particuliere verzekeringen 4
  • Zakelijke kredieten 4
  • Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4
  • Algemene juridische beroepsvorming 4 (op lijn brengen met de andere opleidingen)

 

Vervolgopleiding
Het diploma Commercieel Medewerker Bank – en Verzekeringswezen – 4 geeft formeel toegang tot het Hbo. Je kunt als vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Bachelor of Business Administration, Bank – & Verzekeringswezen, Commerciële Economie, Small Business & Retail management, Management, Economie & Recht, International Business, International Communication Management bij The University of the Dutch Caribbean (UDC).

 Doorstroomschema

Commercieel Medewerker Bank – & Verzekeringswezen (MBV – 4)

Het werk

Met dit diploma kun je in de financiële dienstverlening op Curaçao als commercieel medewerker aan de slag bij bedrijven zoals banken, assurantiebedrijven, makelaars, hypotheekbanken, maar ook in de E-commerce en E-business!  De functies die je  uitoefent  zijn  bijvoorbeeld hypotheekadviseur, accountmanager, assurantietussenpersoon of medewerker op een makelaarskantoor. Heb je altijd al willen werken bij een bank? Word dan een adviseur bancaire diensten. Je adviseert particuliere klanten over bankrekeningen, spaarvormen, kredieten, leningen en schadeverzekeringen. En natuurlijk zorg je ervoor dat je deze producten ook verkoopt. Je hebt een drukke, veelzijdige baan waarin een tevreden klant centraal staat. Je kunt ook gaan werken in de binnendienst bij een assurantietussenpersoon of bij aanverwante bedrijven in de financiële dienstverlening.

Beroepseisen
 • commercieel en communicatief
 • klantgericht
 • niet bang zijn voor cijfers en computers
 • met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan
 • goed kunnen/willen samenwerken
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Commercieel Medewerker Bank – en Verzekeringswezen – 4. Deze opleiding is gelijk aan de opleiding Klantmedewerker Bancaire Diensten – 4.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

 

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.