Bedrijfs
Administrateur (AD – 4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 2 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 3
  • Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
  • ICT- gebruik 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 3
  • Zakelijke communicatie Engels 3
  • Werkveldoriëntatie 3
  • ICT – gebruik 3
  • Installatie hardware 3
  • Installatie software 3
  • Onderhoud en beheer informatiesystemen 3
  • Oriëntatie op de Informatieanalyse 3

 

Vervolgopleiding
Het diploma Allround medewerker IT Systems &Devices – 3 geeft toegang tot de opleiding op niveau 4, te weten Expert IT systems &Devices bij The College of the Dutch Caribbean (CDC).

 

 Doorstroomschema

Bedrijfs Administrateur (AD – 4)

Het werk

Met de middenkaderopleiding Bedrijfsadministrateur (BA – 4) kun je het diploma van Administrateur en boekhouder behalen en kun je zelfstandig een financiële administratie voeren. Je houdt de financiële verplichtingen van afnemers en bedrijven bij en je kunt het bedrijf inzicht verschaffen in haar financiële positie door het maken van bijvoorbeeld jaarverslagen of managementverslagen. Je werkt op de financiële administratie van een bedrijf. Daar doen ze alles wat met geld te maken heeft. Met speciale computerprogramma’s voer je de juiste gegevens in en houd je bij van wie het bedrijf nog geld krijgt en aan wie geld betaald moet worden. Dat heet de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook maak je iedere maand de balans en winst- en verliesrekening op. Zo kun je precies zien hoe het met de financiën van het bedrijf gaat. Daarna stel je de belastingaangifte op voor de omzetbelasting. Je maakt ook overzichten en rapporten voor de bedrijfsleiding

Beroepseisen

Voor het uitoefenen van het beroep Bedrijfsadministratreur staan de volgende vereisten centraal:

 • nauwkeurig en zorgvuldig
 • een dienstverlenende instelling
 • goede contactuele en commicatieve vaardigheden
 • bijdrage kunnen leveren aan de opzet van de financiële administratie
 • kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen
 • flexibiliteit en zelfstandigheid
 • planmatig kunnen werken
 • analytisch en conceptueel denkvermogen
 • pragmatisch en resultaatgerichte houding
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Bedrijfsadministrateur – 4. De opleiding Bedrijfsadministrateur – 4 werd voorheen Administrateur – 4 genoemd.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 1. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 2. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onder- wijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 3. een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.