Medewerker
Marketing en
Communicatie (MMC-4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • ICT – gebruik 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • Bedrijfseconomische beroepsvorming –kosten 3
  • Bedrijfseconomische beroepsvorming –financiering 3
  • Marketingplanning 4
  • Marktverkenning 4
  • Pers en PR 4
  • Reclame en promotie 4
  • E- business

 

Vervolgopleiding
Het diploma Medewerker Marketing en Communicatie – 4 geeft formeel toegang tot het Hbo. Je kunt als vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Bachelor of Business Administration, Commerciële Economie, Small Business & Retail management, Bank – & Verzekeringsmanagement, Management, Economie & Recht, International Business, International Communication Management bij The University of the Dutch Caribbean (UDC).

 Doorstroomschema

Medewerker Marketing en Communicatie (MMC-4)

Het werk

Een commercieel medewerker marketing en communicatie is werkzaam in grote en middelgrote bedrijven en draagt de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van marketing – en communicatieplannen en het opzetten en uitvoeren van marktonderzoek. Daarnaast verzorg je de planning en coördinatie van voorlichtings – en promotionele activiteiten.

Je brengt de producten/diensten van een bedrijf of organisatie onder de aandacht. Je zet ze dus in de markt. Dat doe je bij een bedrijf of instelling, op de afdeling verkoop, marketing of communicatie.  Je bedenkt acties en voert die uit, je werkt mee aan beurzen en andere evenementen en je kunt zelfstandig een marktonderzoek doen. Ook houd je je bezig met reclame en het geven van presentaties en voorlichtingen. Daarbij bewaak je de huisstijl van de organisatie.

Wil je van marketing en communicatie je beroep maken? Wil je je eigen bedrijf opstarten of het bedrijf waarvoor jij werkt in de spotlights zetten? Dan is dit de opleiding die je zoekt.

Beroepseisen
 • initiatiefrijk gedrag
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • voldoende leidinggevende capaciteiten
 • inzet en enthousiasme
 • creatief en inspirerend
 • een ondernemende en commerciële instelling
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma (Commercieel) Medewerker Marketing en Communicatie – 4. De opleiding Medewerker Marketing en Communicatie – 4 werd voorheen Commercieel medewerker Marketing en Communicatie – 4.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

 

 

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.