Expert IT Systems &
Devices (EISD-4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • ICT – gebruik 3
  • Werkveldoriëntatie 4
  • Installatie hardware 3
  • Installatie software 4
  • Onderhoud en beheer informatiesystemen 4
  • Oriëntatie op de Informatieanalyse 4

 

Vervolgopleiding
Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bacheloropleidingen Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE), International Business (IB), International Communication management (ICM) bij The University of the Dutch Caribbean (UDC). Of je kunt verder studeren aan de opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica of Technische Informatica bij Nederlandse hogescholen.

 Doorstroomschema

Expert IT Systems & Devices (EISD-4)

Het werk

De Expert IT Systems &Devices richt zich primair op het onderhoud, het beheer en de beveiliging van kleine tot middelgrote hybride netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturings – en toepassingssoftware. Zelfstandig of in een team bewaakt hij en adviseert hij over het (lokale) netwerk, inclusief intra – en internet. Ook adviseert hij het management en ondersteunt hij de gebruikers. Om optimaal te kunnen functioneren is het voor de netwerkbeheerder van essentieel belang om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Met name de kennis van hardware, (applicatie)software en de administratieve organisatie liggen ten grondslag aan de maatregelen die hij/zij aan anderen oplegt. De hiërarchische verantwoordelijkheid beperkt zich tot de diverse geautomatiseerde systemen. Doordat de werkzaamheden op de diverse gebieden plaatsvinden is doorstroom naar een grotere organisatie met specialisatie in één van deze gebieden goed mogelijk. Op Curaçao is in middel en grote bedrijven een grote behoefte aan goede IT’ers.

Beroepseisen
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engelse vakjargon.
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Kunnen functioneren in teamverband
 • Accuratesse
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Planmatig kunnen werken
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen
 • Pragmatisch en resultaatgerichte houding
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deel-
kwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Expert IT Systems &Devices – 4 (voorheen Netwerkbeheerder – 4 / ICT – beheerder – 4).

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

 

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.