Financieel
Administratief
Medewerker (FAM – 3)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 2 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
  • ICT- gebruik 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 3
  • Zakelijke communicatie Engels 3
  • Bedrijfseconomische Beroepsvorming -kosten 3
  • Financieel administratieve beroepsvorming 3
  • Bedrijfseconomische Beroepsvorming -financiering 3
  • Commerciële beroepsvorming 3
  • Goederenstroombesturing 3
  • Inkopen / bestellen 3

 

Vervolgopleiding
Het diploma Financieel administratief medewerker geeft toegang tot de opleiding Bedrijfsadministrateur op niveau 4 bij The College of the Dutch Caribbean (CDC).

 Doorstroomschema

Financieel Administratief Medewerker (FAM – 3)

Het werk

Als financieel administratief medewerker verzorg je diverse werkzaamheden op een financiële afdeling van een bedrijf of instelling.  Je komt bijvoorbeeld te werken op een afdeling debiteuren – en crediteurenadministratie, waar je zelfstandig de financiële bedrijfsgegevens verwerkt. In overleg met de chef analyseer en controleer je de verschillende bedrijfsactiviteiten om inzicht te krijgen in het rendement daarvan. Te denken valt aan de volgende functies: (bedrijfs)administrateur, assistent-accountant, boekhouder en medewerker belastingen. Gegevens staan centraal: hij verzamelt, ordent en registreert deze en voert ze in, voor de meest uiteenlopende financiële doeleinden. Ook beheert hij de financiële middelen waarover de organisatie snel kan beschikken, zoals kasgeld. Elke declaratie wordt door hem gecontroleerd en indien deze correct is betaalbaar gesteld. Hij houdt de debiteuren-en crediteurenadministratie bij, maakt het grootboek op en stelt de kolommenbalans en de winst- en verliesrekening op.

Beroepseisen

Voor het uitoefenen van het beroep financieel administratief medewerker staan de volgende vereisten centraal:

 • nauwkeurig en zorgvuldig
 • een dienstverlenende instelling
 • goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • niet bang zijn voor cijfers en computers
 • kennis van en vaardigheid in het gebruik van boekhoud-, spreadsheet-, database-en tekstverwerkingspakketten
 • zelfstandig, nauwkeurig en onder tijdsdruk kunnen werken
 • cijfermatig inzicht
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 3 opleiding versneld aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het diploma Financieel administratief medewerker – 3. De opleiding Financieel administratief medewerker – 3 werd voorheen Boekhoudkundig medewerker – 3 genoemd.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding Niveau 3 in
2 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 1. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /Bvo), doorstudeervariant,
 2. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onder- wijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 3. een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.