Internationale Handel &
Groothandel/
International Business
Management (IBM4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • ICT – gebruik 3
  • Internationaal II: werken in het buitenland
  • Ondernemend gedrag
  • Ondernemend vakmanschap
  • Ondernemerschap mbo
  • Online marketing en het toepassen van e-commerce
  • Oriëntatie op ondernemerschap

 

Vervolgopleiding
Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bacheloropleiding International Business (IB), International
Communication management (ICM), Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE) bij The University of the Dutch Caribbean (UDC).

 Doorstroomschema

Internationale Handel & Groothandel/International Business Management (IBM4)

Het werk

International Business Management (IBM) bereidt je voor op een internationale carrière in de meest uiteenlopende sectoren. Het draait in de wereld om handel. Internationale contacten leggen en kansen zien, of ze zelf creëren. International Business Management brengt je een stap dichterbij internationaal succes. Na de opleiding International Business Management is de wereld je werkveld. Ben jij geïnteresseerd in internationale handel en vind je het interessant om alles te weten te komen over import en export? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Deze opleiding is vrijwel helemaal in het Engels. In de internationale handel draait alles om de distributie van goederen. Je moet kunnen inschatten wat de behoefte aan producten is (en andersom) en wat voor interessants er zoalin binnen- en buitenland te koop is. Ook moet je goed op de hoogte zijn van wisselkoersen, douaneregelingen, transportmogelijkheden enz. Je bent al met al breed inzetbaar in diverse uitvoerende en organiserende functies. Tijdens de IBM – opleiding maak je kennis met inkoop en verkoop, internationale samenwerking, financiering en (internationaal) transport

Beroepseisen
 • Werkt graag samen met anderen;
 • Gemakkelijk in de omgang;
 • Uitstekend organiseren;
 • Vooruitdenkend en pro-actief;
 • Goed schriftelijk formuleren;
 • Een alles doener;
 • Een goede prater en luisteraar;
 • Nauwkeurig;
 • Beschikt over improvisatievermogen;
 • Dienstverlenende instelling;
 • Integer werken en handelen;
 • Complexere klant-, product- en marktinformatie in het Engels lezen
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma.

The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau – 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Internationale Handel &Groothandel / International Business Management (IBM4).

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten
Stage in het buitenland

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.